Giải pháp quản lý Bán hàng qua Internet, quản lý từ một cửa hàng hay chuỗi cửa hàng dù bạn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào với kết nối Internet. Dùng miễn phí 15 ngày, thay đổi ngay hôm nay với Vsoft POS để quản lý bán hàng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trải nghiệm

"Vsoft POS giúp chúng tôi cải thiện thời gian và hiệu suất quản lý kinh doanh trực tuyến một cách tối ưu."

Mr Nguyễn Hoàng Hải

CEO TrungTamNuocHoa.com
.VsoftPOS.com